RSS

Blog Girişlerinden 'Akaryakıt yangınları' İle İşaretlenenler

Yangın Sınıfları

A sınıfı yangınlar:

Yanabilen katı maddelerin yanması sonucu oluşan yangınlar : Organik kökenli, yanınca kül bırakan maddelerin oluşturdukları yangınlardır.
Ağaç , kömür, kağıt , ot, selüloz, kauçuk, tekstil ürünleri, plastik v.s...
A. sınıfı yangınlar, soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile söndürülür.


B sınıfı yangınlar:

Yanabilen sıvıların yanması sonucu oluşan yangınlar : Sıvı yanıcı maddelerin ( akaryakıt ) oluşturduğu yangınlardır.
Benzin, benzol, mazot, fuel-oil, madeni yağlar, vernik, boya, tiner, alkol, parafin, aseton, asfalt, tutkal v.s…
B sınıfı yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek (boğmak) sureti ile söndürülür.


C sınıfı yangınlar:

Yanabilen gazların yanması sonucu oluşan yangınlar : Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz haldeki maddelerin oluşturdukları yangınlardır.
Doğal ve üretilmiş gazlar, metan, hidrojen, asetilen, lpg, propan doğal gaz,vs…
C sınıfı yangınlar, genel kural olarak , yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür.


D sınıfı yangınlar:

Yanabilen metallerin yanması sonucu oluşan yangınlar : Hafif metallerin oluşturdukları yangınlarıdır.
Titanyum, uranyum, fosfor, sodyum,potasyum,alüminyum ,magnezyum vs...
D sınıfı yangınlar, özel amaçla üretilmiş kuru tozlu yangın söndürücülerle ile söndürülür


E sınıfı yangınlar:

Elektrik yangınları bu sınıfa girer. Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir.


F sınıfı yangınlar:

Yemeklik yağların alev alması sonucu oluşan yangınlardır. Uluslar arası standartlarda yemeklik yağın tutuşma sıcaklığı 360 derece (+/- 10 derece) olarak verilmektedir. Dolayısı ile bilinen söndürme maddeleri ile F tipi yangınları söndürmek neredeyse imkansızdır. Bu tip yangınları söndürmenin en etkili yolu Potasyum karbonat (K2CO3) asetat içerikli kimyasal sıvılardır.