RSS

Blog Girişlerinden 'Lanslar' İle İşaretlenenler

Boru Bağlantı Elemanları (Fittings)

Boru Bağlantı Elemanları (Fittings)

Bir sistem üzerinde bulunan boruları birleştirmek üzere kullanılan tüm parçalara “fittings” denir. Türkçe olarak boru bağlantı parçaları anlamına gelmektedir. Bunları kullanmaktaki amaç, sistemi tamamlamak, içerisinden geçen akışkanı diğer elemana iletmek, sızdırmazlık sağlamak, sisteme istenilen yönü ve eğimi sağlamaktır. Ayrıca sistem üzerinde değişik bağlantı parçaları kullanılarak sistem içerisindeki akışkan üzerinde kontrol sağlama işlevi görmektedir. 

  • Rekorlar
  • Contalar
  • Dönüşler
  • Düşürücüler
  • Kelepçeler
  • Hidrantlar
  • Vanalar
  • Nozullar
  • Lanslar

Vanalar : Sistem üzerinde akışı azalmak, arttırmak ve kapatmak amaçlı kullanılan elemanlardır.

Kelepçeler : Tesisat üzerinde kullanılan hortumların gevşeyip çıkmasını önleyen sıkıştırma elemanıdır. 

Flanşlar : Daha çok metal ve yüksek basınçlı tesisatlarda iki boruyu birleştirmek amaçlı boruların ucuna kaynatılır. İki boru arasına conta konularak üzerinde bulunan deliklerden civata ve somunla birleştirilir.

Hortum uçları : Boruya bağlanarak sabitlenen parçalardır. Diğer ucuna da plastik veya kauçuk tipte hotrum bağlanır ve hortumun çıkmaması için kademeli yüzeyi vardır.

Dağıtıcılar : Sistem üzerinde akışkanın birden çok boruya bağlantı veren parçalardır. Bir giriş ve çoklu çıkışı vardır.

Manşon : İki borunun birbirine eklenmesini sağlayan ek parçadır iç kısmı montajı yapılacak sisteme göre dişli veya dişsiz olabilir. Tesisatta kullanılan borunun çapı büyüdükçe manşon boyu da standart olarak büyümektedir. 

Kör Tapa : Kullanılmayacak veya akışkan geçişi istenmeyen, sistem üzerindeki açık noktaları kapatmak amaçlı kullanılır. 

Redüksiyon : Borunun çapını ve dolayısıyla akışkan basıncını düşüren sistemdir. Giriş kısımları daha geniş, çıkış kısımları daha dardır.

T ve Y Parçalar : Akışkanı iki yöne yönlendiren ayraçlardır. Şekillerinden dolayı bu isimleri almışlardır. Bir akışkan girişi ve iki çıkışı vardır. Kullanılan sisteme ve malzeme tipine göre pasolu ve pasosuz tipleri mevcuttur.

Dirsekler : Tesisatta 45° ve 90° gibi açı veren bağlantı elemanıdır. Sistem üzerinde dönüşleri sağlar.

Rekorlar : Sistem üzerinde bağlanacak boruları döndürme işlemine maruz kalmadan birleştiren bağlantı elemanıdır. Dişli sıkma sağlanan sistemlerde üzerinde genellikle anahtar ile sıkma sağlayan döner somun şeklinde parça bulunur. Tesisat üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan sıkma olanağı verir.